03.10.2016

Camiler ve Din Görevlileri Haftası

 

 

            Diyanet İşleri Başkanlığı, 1-7 Ekim tarihleri arasını1986 yılında “Camiler Haftası” olarak ilan etmiştir. O zamandan itibaren bu hafta önce “Camiler Haftası”  daha sonra ise  haftaya Din görevlilerini de ilave ederek “Camiler ve Din Görevlileri Haftası” olarak kutlanarak gelmiştir.

Camilerimizin dinimizde ve toplumumuzda önemli yeri ve çeşitli fonksiyonları vardır.

Camiler, Müslümanların cemaatle namaz kıldığı, topluca Allah’a ibadet ettiği yerlerdir. Yeryüzünün en hayırlı ve Allah’a karşı en sevimli mekanlarıdır. Onun için Peygamber Efendimiz(s.a.s.), Allah’ın adının anıldığı ve O’na karşı kulluk görevinin yerine getirildiği yerler olarak “Mescidler, Allah'a en sevimli  olan mekanlardır” (Müslim, Mesacid, 288) buyurmuşlardır.

Yüce Allah, ilk mescidievim" (el-Bakara 2/125) ifadesiyle yüceltmiş ve "bu beytin rabbi" (Kureyş:106/3) diyerek onu kendi zatına nisbet etmiştir. Bundan dolayı Kabe'ye "Beytullah" denilmiştir.

Camiler, Barış ve Kardeşlik Mekanları,Yaygın Eğitim ve Öğretim Müesseseleridir,

Camiler, İnsanları Manevi Huzura Kavuşturan Mekanlardır:

Camiler İlahi Çağrı Ve Davetin Yapıldığı Yerlerdir.

Camiler, yerleşim merkezlerinin teşekkülünde belirleyici rol oynamışlardır. Müslüman toplumlar cami merkezli şehirler kurduğu gibi bir şehirde cami ve mescidlerin bulunması o şehrin İslam şehri olduğunun alameti olmuştur.

Camiler, Müslümanların problemlerinin çözüme kavuşturulduğu, birlik ve beraberliklerinin pekiştirildiği ve İslam kardeşliğinin temellerinin atıldığı mekânlardır.

Camiler, ibadet yeri olması özelliğinin yanında; vaaz, hutbe ve irşat faaliyetlerinin yapılmasıyla birer yaygın din eğitim merkezleri görevini de üstlenmiştir.

Camiler, Günde 5 vakit camilerde okunan ezanlarla Müslümanlar namaza çağrılmakta, aynı zamanda da topluma zaman bilinci kazandırmaktadır.

Camiler, birer kültür merkezleridir. Özellikle Osmanlılar döneminde camiler külliyeleri ile birlikte inşa edilerek, kültür merkezleri olmuşlardır. Camilere çocukların da getirilmesiyle, onların toplumsallaştırılmasına katkıda bulunulmuş olur.

Camilerin fonksiyon ve işlevleri zaman içerisinde farklılık gösterse de fonksiyon ve işlevleri hep mevcut olmuştur.

Yukarıda saydığımız maddeler çoğaltılabilir. Sanırım saydıklarımız camilerin önemini yeteri kadar ortaya koymaktadır.

Camiler ve din görevlileri Haftası  münasebetiyle her yıl farklı bir temayı ön plana çıkaran Diyanet İşleri Başkanlığı bu yılki temayı ise “Cami ve Kitap” olarak belirlemiştir.

Camilerimizi yeniden kitapla buluşturalım. Okuyalım! Kerim kitabımızı ve kainatı  okuyalım. Zira İslam medeniyeti bir kitap medeniyetidir. Bu medeniyet, Kerim Kitabımızın “oku!” emriyle hayat bulmuştur. Bugün İslam dünyası olarak içinden geçtiğimiz, tarihimizin en zorlu sürecinin temelinde bilgisizlik, cehalet ve taassubun olduğu açıktır. Kitapla aralarına mesafe koyanlar, hakikati insanların elinde görmeye başlamakta, şahısları hakikatin yerine ikame etmektedirler. Oysa bizlere düşen, insan, medeniyet, kainat ve düşünce merkezli okumalar yapmaktır. Kitaptan doğruyu, adaleti, ahlakı, fazileti öğrenmektir. Kitabın bilgisiyle donanmaktır. Kitap vasıtasıyla var oluşumuzun gaye ve hikmetini kavramaktır.

Hep birlikte yeniden yücelmek için Kitaba, kitabın “Oku!” emrine sımsıkı sarılalım. Önce Kitabı, sonra kendisini ve kainatı okuyan; hak ve hakikatın peşinden koşan nesiller yetiştirelim. Camilerimizi yeniden ilim, irfan merkezlerine çevirelim. Camilerimizde kütüphaneler kuralım, ders halkaları oluşturalım. Zihnimizi, gönlümüzü, ruhumuzu camiyle, kitapla mamur edelim. Hayatımızı cami, camimizi hayat kılalım.

Rabbimiz, üzerimizden bilginin ışığını, ilmin nurunu eksik etmesin. Bizleri kitabın ve ilmin bereketinden mahrum bırakmasın. Bizleri kitapla, ilimle, irfanla yücelenlerden; hak, hakikat, adalet, ahlak ve faziletle donananlardan eylesin. Rabbimiz, bizleri ibadet, ilim ve tefekkürle camileri imar edenlerden eylesin.

İlimiz ve ilçelerinde Camiler ve Din Görevlileri Haftası faaliyetleri devam etmektedir.

Bu vesile ile, 06 Ekim Perşembe günü saat 10:30’da Belediye Kongre ve Sergi Merkezinde Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Prof. Dr. Bünyamin ERUL’un vereceği Konferansa davet eder. Camiler ve Din Görevlileri Haftasının ülkemize ve İslam alemine huzur getirmesini ve İnsanlığın barışına vesile olmasını niyaz ederim.

 

                                                                                                                    03/10/2016

 

                                                                                                                  Hıdır BAYRAK

                                                                                                                      İl Müftüsü